Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. januar kl. 11:55

Koronavirus - testing - vaksinering - regler

  KLIKK HER 

. clear
Bjønnåsen 13. desember 2015

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2028

Her finner du informasjon om kommunens plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2028, som er planens tittel, ble vedtatt i kommunestyret 14. juni 2017. Planen består av en bakgrunnsdel og en tiltaksdel.

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2028 - Tiltaksdel

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2028 - Bakgrunnsdel

Kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er, for planperioden, delt inn i fire temaområder med tilhørende målsettinger:

  • Nærmiljø

  • Idrettsanlegg

  • Friluftsliv

  • Fysisk aktivitet

Hovedmålsettingene i planen fokuserer på at flest mulig skal kunne være aktive og at det skal være god tilgang til både Østmarka og Øyeren. Tiltakene er for de fire neste årene.

 

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

På denne siden finner du informasjon om kommunens kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

 

Formålet med kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er å sikre styring, prioriteringer og helhet i anleggsutbyggingen, skape gode arenaer som bidrar til gode nettverk og nærmiljøer, få flere med i fysisk aktivitet, sikre arealer for lek, friluftsliv og idrett og informere planens lesere om idretts- og aktivitetstilbudene i kommunen.

Under finner du gjeldende kommunedelplan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet med vedlegg. Denne ble vedtatt av kommunestyret 9. desember 2009.

Planen er under revisjon. Planprogram for revisjonen ble vedtatt i kommunestyret 17. 06. 2015. Forslag til plan er forventet i 2016.

Kommunedelplan idrett friluftsliv og fysisk akitivitet vedtatt 09122009

Vedtatt planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Skiløype i Marikollen 22. feruar 2017

Offentlig ettersyn av kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rælingen kommune har utarbeidet forslag til revidert kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal tydeliggjøre kommunens rolle i arbeidet med å tilrettelegge for aktivitet i Rælingen kommune, samtidig som den skal vise hvordan kommunen tenker å jobbe både de nærmeste fire årene og i et tolvårsperspektiv. Frist for merknader og innspill er 28. april 2017.