ICDP er et veiledningsprogram som retter seg mot foreldre for å bevisstgjøre og aktivere positive prinsipper for samspill og omsorg.


Veiledningsgruppen vil bestå av to veiledere og 8-10 ungdomsforeldre, og går over åtte samlinger à to timer.

 

Veilederne vil gjennomgå åtte temaer for godt samspill, og det er lagt opp til at temaene jobbes med hjemme. Hensikten er å øve på å få et bedre samspill med ungdommen hjemme og ta med erfaringer og refleksjoner rundt dette inn i gruppa.

Disse åtte ukene vil være en prosess, hvor vi jobber med de ulike temaene, og du vil få veiledning i denne prosessen.

Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne frem til svar og løsninger selv i gruppa.

 

TID: Tirsdager kl 15.00 – 17.00, med oppstart 16/10-18

STED: Rælingen rådhus, inngang C. 

VEILEDERE: Monika Strand, ungdomshelsesøster og Mette N Lord, ungdomshelsesøster

 

Påmelding til:
monika.strand@ralingen.kommune.no
tlf: 48 16 75 16