Erfaring viser at eget nettverk, som familie og venner i utgangspunktet er gode hjelpere og ​kan bidra til å dempe vonde reaksjoner. Videre er det viktig å gi barn og unge ærlig og saklig informasjon som formidler ro og stabilitet. Vi oppfordrer innbyggerne til å stille opp for hverandre, snakke sammen og støtte hverandre så godt man kan.

Trenger du veiledning på hvordan du kan snakke med barna dine om denne hendelsen, har Forebyggende Psykisk Helsetjeneste i Lørenskog utarbeidet en veiledning til deg som foreldre. Det er viktig at du leser hele dokumentet før du eventuelt tar en samtale med ditt barn.

Du kan også kontakte helsesykepleier ved skolen, helsestasjonen og fastlege ved behov.

Lenke til veilederen "Hvordan snakke med barn om vanskelige hendelser?".

 

 

Oppdattert 19.08.20