Tilstandsrapoorten er bakoverskuende og følger kalenderåret, det vil si at Tilstandsrapport 2016 - natur og miljø i utgangspunktet skal inneholde framstilling og vurdering av kommunens arbeid med natur og miljø i kalenderåret 2015.

 

Årets rapport viser at kommunen har en god oversikt over sårbar og sjelden natur, samt at det jobbes systematisk med å oppnå både kommunens og nasjonale målsetinger på mange av fagområdene. Det er allikevel flere områder hvor den stedfestede informasjonen og kunnskap om påvirkning på natur kan bli bedre. Årets rapport viser at kommunens rolle og myndighet bør tydeliggjøres på noen områder og at kommunens systematiske arbeid med natur og miljø bør videreutvikles for å bedre kunne ivareta mange av de øvrige utfordringene rapporten avdekker.

 

Les hele rapporten her.

 

Foto: Bente Lise Dagenborg