Vi vil at alle barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst og samtidig mestre livets utfordringer. Derfor er barn og unges oppvekst et viktig satsingsområde for Rælingen kommune i årene framover.

Barn og unge skal oppleve fellesskap og tilhørighet i nærmiljøet sitt. For at barn og unge skal oppleve trygghet, utvikling og mestring trenger vi blant annet gode barnehager og skoler – og i tillegg varierte kultur- og fritidstilbud.

Hva mener du er viktig?

Vi vil høre fra deg som bor i Rælingen hva som skal til for at barn og unge får en god og trygg oppvekst.

Innbyggere i alle aldre kan svare, men vi er så klart ekstra opptatt av å høre hva dere unge har å si.

Du kan hjelpe oss ved å svare på de fire spørsmålene under. Alt behandles anonymt.