Se film:  Ravinen kultur - og familiesenter - skisser utvendig per 20.01.21.mp4 (Klikk på lenken. Varighet: ca. 2 minutter)

Se skisser fra arbeidetRavinen fasade- og materialvalg 20.01.21.pdf  Det er 60 prosent tre i fasade i dempede farger. Skjermtegl nedre del i naturmateriale.

Konsept fra biblioteket (20.05.2020) Innvendig fargepallett gjenspeiler utvendig. Biblioteket har ungdomavdeling, barneavdeling og voksenavdeling i ulike fargesoner.

 

Mer informasjon om det nye kommunale bygget Ravinen kultur- og familiesenter:

Ravinen kultur- og familiesenter vil være et moderne kombinasjonsbygg med helsetjenester og kulturtilbud. I bygget kommer kommunens helsetjenester som helsestasjon, PPT og barnevern. Her kommer også kulturtilbud som ungdomshus, kulturskole og bibliotek. I tillegg kommer kafè Garcon, legesenter og fysioterapi. I området bygges leiligheter, etableres næring med blant annet en REMA-butikk og det blir et torgRavinen vil skape en aktiv møteplass og arena og knytte sammen alt som foregår i sentrumsområdet fra før. Samlet vil dette tilføre området og tilby innbyggere, innflyttere og besøkende nye kvaliteter. 

 

Fasade og materialvalg: 

Det vil være minimum 60 prosent tre i fasadene. Trefasaden vil ha dempede, varierende farger, naturlig tre og rød-brun og grønn fargepalett til spiler. Det viil være robuste materialer med lengst mulig vedlikeholdsmaterialer. Nedre del i fasadekledning vil være horisontalt plassert skjermtegl i et lektesystem som er produsert av naturmateriale i naturlig variert fargespill.

 

Fakta om fasade og materialvalg (Fra skisser fra Spinn Arkitekter AS per januar 2021): 

  • Miniumum 60 prosent tre i fasadene
  • Dempede, varierte farger i tre, rød-bru og grønn fargepallett
  • Robuste materialer 
  • Skjermtegl i et horisontalt lektesystem

 

Riggplan og skisser til biblioteket: (Klikk på artikkelen nedenfor): 

Ravinen kultur- og familiesenter - byggearbeidet er i gang (5.01.2021)

 

Hva mer kommer i Fjerdingby sentrum? (klikk på lenke for å se oversikten