Her følger litt statistikk over smittetilfellene for koronavirus i Rælingen i uke 12. Tallene for denne uken var preget av utbrudd i to barnehager, mens uken før var preget av et utbrudd på 10. trinn på Marikollen ungdomsskole og flere tilfeller på Rælingen videregående skole 

Smittestatistikk for uke 12 i Rælingen:

 • Aldersfordeling:
  • 29% barnehagebarn
  • 11% barneskolebarn
  • 8% ungdom (ungdomsskole + videregående.)
  • 13% unge voksne (20-30år)
  • 35% voksne (30-60år)
  • 4% over 60år
 • Smittekilde:
  • 48% egen husstand
  • 22% barnehage
  • 6% skole (barne-, ungdoms- og videregående skole)
  • 17% Jobb (hvorav halvparten i barnehage)
  • 3% sosialt samvær
  • 4% ukjent