Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
15. januar kl. 17:10

Koronavirus - testing - vaksinering - regler - tilskudd til bedrifter

  KLIKK HER 

. clear
valglogo

valglogo

Hvem kan stemme ved stortingsvalget?

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
- Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
- Vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
- vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrert som bosatt i Norge
    - Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av dette punkt.
-Vedkommende må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
    - Mottar man valgkort, betyr det at man er manntallsført i en kommune.