Det er lett å ikke bry seg om toaletter, når vi har det så bra som i Norge.

Vi som innbyggere i Rælingen kan gjøre litt, ved å IKKE KASTE SØPPEL I TOALETTET.  Alle bidrar da til et bedre miljø!

Søppel (alt annet enn tre ting) kan føre til store problemer i avløpssystemet med påfølgende tekniske problemer med pumper, utslipp til vassdrag og større utgifter for avløpsrenseanlegget.

Utenfor Norge er det slik at:

Halve verden er uten tilfredsstillende sanitære forhold.

  • 3,6 milliarder mennesker har ikke tilgang på tilfredsstillende sanitære forhold, dvs. toaletter eller latriner.
  • 673 millioner mennesker har ikke tilgang på toalett.
  • 40 % av verdens befokning har ikke tilgang på såpe og vann hjemme.

Det har vært en positiv utvikling siden 2013, da 19. november ble en offisiell FN-dag for sanitære forhold. FNs medlemsland har jobbet for å bedre forholdene for sine innbyggere.

Vil du lese mer trykk her   Verdens toalettdag 19-11-2020.png