Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i arbeidet med pasienter og brukere av våre tjenester. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker motivasjonen og styrker mestringen.

 

Mange kommuner og sykehus deltar i læringsnettverk der målet er at brukeren skal oppleve at tjenestene er helhetlige, trygge og koordinerte – og at brukeren skal oppleve å være likeverdig. Vi satser på at Rælingen snart får være med i et av læringsnettverkene. I mellomtida starter vi en tenketank for ledere og nøkkelpersoner i helse-, omsorg- og velferdsenhetene.

 

Hva er viktig for deg?-dagen tirsdag 9. juni 2020 markeres over hele landet – og internasjonalt.

 

Les mer her eller se en liten film der både brukere og ansatte forklarer mer om tenkningen bak Hva er viktig for deg?