For fullstendig oversikt over skilt se skiltforskriften og parkeringsforskriften. På private områder vil det være egne private skilt (som regel sorte og hvite).

 

370.gif370 Stans forbudt
Skiltet angir forbud mot å stanse kjøretøy på den side av vegen hvor skiltet er satt opp.
Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt 370 «Stans forbudt», 372 «Parkering forbudt», 376 «Parkeringssone», 378 «Slutt på parkeringssone» og 552 «Parkering».

 

372.gif372 Parkering forbudt
Skiltet angir forbud mot parkering på den side av vegen hvor skiltet er satt opp.
Skiltet gjelder fram til nærmeste vegkryss, eller til nytt skilt 372 «Parkering forbudt», 370 «Stans forbudt», 376 «Parkeringssone», 378 «Slutt på parkeringssone» og 552 «Parkering».

 

376.2.jpg376 Parkeringssone
Skiltet angir grense for område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. De særlige bestemmelser som gjelder, framgår av symboler og tekst på skiltet. For bestemte vegstrekninger innenfor området kan det ved skilt være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans. For disse vegstrekninger gjelder ikke soneskiltets bestemmelser.

Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 378 «Slutt på parkeringssone».

378.2.gif378.2

 

 

552 834.png 552/834 Parkering med underskilt 834 kombinert regulering

Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering.
Har skiltet underskilt 828 «Utstrekning av stans- eller parkeringsregulering», er det likevel tillatt å parkere i anvist retning selv om parkeringen er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering. Skiltet kan ha flere kombinasjoner av symboler og tekst. Dette eksempelet viser at i tidsrommet 08-17 på hverdager og 08-15 på lørdager er det forbudt å parkere lengre enn 2 timer.

 

552 834 p bil.png Dette eksempelet viser at i tidsrommet 08-17 på hverdager og 08-15 på lørdager er parkering kun tillatt for personbil.

 

 

Skilt pskive.png 552/834 P-skive

Skiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert (P-skive), er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. Kjøretøyet må fjernes før maks. parkeringstid på 3 timer har gått ut. Skiltet gjelder i tidsrommet 08-16 på hverdager. Skilt kan ha andre tidsangivelser og maks tid. Se skilt oppsatt på stedet.

 

 

552 8078.pngSkilt 552/807.8 Reservert forflytningshemmede

Skiltet angir at parkering bare er tillatt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse utstedt av kommunen.

 

 

sf-20051007-1219-828-1-01.gif     sf-20051007-1219-828-2-01.gif     sf-20051007-1219-828-3-01.gif Utstrekning av stans- og parkeringsregulering

828.1    828.2     828.3


Underskiltet angir at reguleringen gjelder i pilens retning.
828.1 Gjelder i begge kjøreretninger
828.2 Gjelder mot kjøreretningen
828.3 Gjelder i kjøreretningen
Skiltet kan være plassert vannrett.

 

B 9DLGN 5SHxnNAAAAAElFTkSuQmCCParkering for kjøretøy registrert som personbil, maks 24 timer

 

YwgimOK 4lHrYng 83mNTzHwTFB 33gv 4ZI 0HGOG 9 QmSt  6 Dq 1asC 9H 8AejW 58wApvlwAAAAASUVORK 5CYII= Brukes sammen med hovedskiltet 1P - parkering. Angir at det er forbudt for kjøretøy over 3,5 tonn. 

 

Lluai 5fwsKcAAAAASUVORK 5CYII=   Krav til at det både skal lades og at avgift skal betales.