Resultatene av undersøkelsen ses i sammenheng med elevundersøkelsen som gjennomføres parallelt. Begge undersøkelsene inngår i analysegrunnlaget den enkelte skole jobber med hver høst for å identifisere utviklings- og forbedringsområder kommende år. Skoleeier bruker også resultatene i sitt arbeid med kvalitetsvurdering av skolene.
Alle foreldre blir bedt om å svare på spørsmål innenfor temaene støtte fra lærerne, vurdering for læring, læring og utvikling, mobbing på skolen og SFO (1.-4. trinn). I tillegg kan den enkelte skole spørre om temaer de er spesielt opptatt av. 

Foreldreundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Elevorganisasjonen.

I 2015 var svarprosenten 45,9%, året før 51,3 %.  Vi håper du som forelder setter av litt tid og svarer på undersøkelsen.

Tilstandsrapport for grunnskolen blir publisert på nettsidene og disse viser resultater fra brukerundersøkelsene.

Les mer om Tilstandsrapport i grunnskole  - viser resultater fra tidligere brukerundersøkelse

Mer om skole og SFO

Finn din skole (ralingsskolen.no)