Dette gjør vi for å få innspill til hvordan vi kan utvikle våre tjenester i forhold til demensomsorgen i Rælingen. Vi håper så mange som mulig ønsker å komme til en uformell samling sammen med oss. Det vil bli en enkel bevertning.

Tilbakemelding på om du/dere ønsker å kommer gis til Eli Anne Bendiksen på telefon 907 67 061 innen søndag 20. mars.