I løpet av 4 døgn passerte 9.381 kjøretøy radaren som Avdeling vei hos Kommunalteknikk hadde plassert ut langs Per Oppegaards veg på Løvenstad. Farten ble målt i begge retninger. Av disse holdt hele 95 %, eller 8.912 kjøretøy for høy hastighet. Høyeste målte hastighet ble målt til 92 km/t. Snitthastigheten for alle kjøretøy var 59 km/t.

- Dette er nedslående resultater, sier fagleder Trond Kristoffersen på Avdeling vei, som har analysert måleresultatene. Vi har allerede gjennomført fartsdempende tiltak langs denne vegen, men vil på bakgrunn av disse målingene vurdere ytterligere tiltak.

Som et midlertidig strakstiltak har vi satt opp vår fartsvisningstavle, rettet mot trafikken nordover. Det var også i den retningen vi så de høyeste fartsovertredelsene. Vi håper at en bevisstgjøring av bilførerne vil ha en positiv effekt på farten.

- Det er naturlig at vi også har en dialog med politiet rundt denne - og andre strekninger hvor det holdes for høy hastighet. Slike hastigheter har et svært stort skadepotensiale, fortsetter Kristoffersen. Når vi vet at bilistene som kjører på Per Oppegaards veg også har vikeplikt for trafikk fra høyre, er det bare flaks at det ikke har skjedd ulykker her.

Det er nok ingen tvil om at det er takket være at bilistene fra sidevegene i stor grad kjører som de har vikeplikt, som så langt har gjort at det ikke har skjedd ulykker her de siste årene, avslutter Kristoffersen.