Høringer og kunngjøringer

Når høringsfristen er gått ut finner du planer som er politisk vedtatt på de ulike plansidene.

Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033. Høringsfrist 3.april 2022.

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner har egne menypunkter:

Oppstart  

Offentlig ettersyn 

Vedtatt