Rælingen kommune v/Viltnemnda har vedtatt å legge «forslag til forskrift om jakt og fangst av bever i Rælingen kommune», «forslag til målsetting for forvaltning av bever i Rælingen kommune» og «forslag til forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Rælingen kommune» på høring og offentlig ettersyn.

Eventuelle innspill til høringene sendes:

Post: Rælingen kommune, v/kommunalteknikk, postboks 100, 2025 Fjerdingby

e-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Høringsfrist er 23.november 2018.

 

Høringsdokumenter:

1. Saksframlegg.pdf
2. Møteprotokoll med vedtak.pdf
3. Forslag til forskrift om jakt og fangst av bever.docx PDF document ODT document
4. Forslag til målsetting for forvaltning av bever.docx PDF document ODT document
5. Forslag til forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr.docx PDF document ODT document