Om høringen

Kommunestyret i Rælingen kommune behandlet «høringsutkast til forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn» i sitt møte 09.02.2022. Forskriften legges nå ut på høring.

Last ned forskriften

Forskrift for små elektriske kjøretøy v06.12.2021.pdf

Har du innspill?

Eventuelle høringsuttalelser kan sendes postmottak@ralingen.kommune.no  Merk uttalelsen med sak 22/14839.

Frist

Høringsfristen er 17. mars 2022.