Sende inn høringssvar

Svar på høringen sendes enklest via vår høringsportal. I høringsportalen velger du saken «Skolerute 2022–2023».

Gå til høringsportalen ➔ 

Det er også mulig å sende høringssvar per e-post eller brev. Svaret må da merkes med «Høringssvar skolerute 2022–2023. Sak: 2021/16017» og kan sendes til:

Høringsfrist

6. desember 2021

Forskrift om skolerute i Rælingen kommune skoleåret 2022–2023

Måned

Antall skoledager

Elevenes ferie- og fridager

SFO

august

12

Første skoledag: 16. august

Åpner 2. august

Stengt 1. og 15.

september

22

 

 

oktober

16

Høstferie uke 40 (3.-7.)

 

november

22

 

 

desember

15

Juleferie: f.o.m. 22. desember – t.o.m. 2. januar

 

januar

21

Åpner 2. januar etter juleferien

februar

15

Vinterferie uke 8 (20.-24.)

 

mars

23

 

 

april

14

Påskeferie 3.-10.

 

mai

18

1. (off. høytidsdag)

17. (grunnlovsdag),

18. (Kr. Himmelfartsdag)

19. mai

29. (2. pinsedag)

Stengt 1., 17., 18., 19., 29.

 

juni

12

Siste skoledag: 16. juni

 

juli

0

 

Stengt uke 27-30 (3.-28.)

sum

190

 

 

 

Skoleruta gjelder for kommunale grunnskoler i Rælingen, og er i tråd med føringer gitt fra Viken fylkeskommune. Planen er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven § 2-2. Det går frem av Rælingen kommunes delegasjonsreglement, sist vedtatt 17.02.2016, at kommunedirektør gis myndighet til å utarbeide og vedta forskrift om skole- og feriedager i skoleåret for elevene, jf. opplæringslova § 2-2 fjerde ledd.

Kommunale grunnskoler i Rælingen kan ikke gjøre lokale endringer i den felles skoleruta for Rælingsskolen. Planleggingsdager kan flyttes til andre fridager for elevene, men elevenes fridager kan ikke forandres. Dersom det skal gjøres endringer i «Forskrift om skolerute for Rælingen kommune skoleåret 2022-2023» skal dette gjøres gjennom et vedtak, og kun i særlige tilfeller. Vedtaket fattes av skoleeier.

Rælingen kommune har egne retningslinjer for elevpermisjon. Ved søknad om permisjon må kommunens søknadsskjema benyttes. Det vises for øvrig til vedtekter for Rælingens kommunale barnehager og vedtekter for SFO.

Oversikt planleggingsdager skole, SFO og kommunale barnehager

Planleggingdagene er ikke en del av forskriften, og dermed ikke på høring.

Skole

SFO

Kommunale barnehager

Planleggingsdager 2022-2023:

10. august

11. august

12. august

15. august

2. januar

19. mai

Planleggingsdager 2022-2023:

1. august

15. august

19. mai

 

2 planleggingsdager bestemmes i tillegg lokalt, og legges til elevenes fridager

 

Planleggingsdager 2022-2023:

15. august

2. januar

19. mai

 

2 planleggingsdager bestemmes i tillegg lokalt