I følge Kommuneloven skal forslaget til budsjett og handingsprogram 2020 - 2023 som skal behandles av kommunestyret 11. desember legges til høring 14 dager før behandlingen.

Dokumentene finner du her:

Kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsprogram 2020-2023

Betalingssatser 2020 til politisk behandling

Gebyrsatser plan og bygg 2020 til politisk behandling

Protokoll fra møte i Formannskapet 25. november 2019

 

Har du innspill og merknader til budsjett og handlingsprogram 2020-2023?

Send disse snarest og innen fristen 11. desember kl. 12.00 til e-post: postmottak@ralingen.kommune.no  Merk: Innspill til budsjett.

Du kan også sende per post til: Rælingen kommune, Posboks 100, 2025 Fjerdingby eller levere til servicetorget, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby.

 

Kommunestyret behandler saken i kommunestyremøtet  11. desember 2015 kl. 14.00. Møtet sendes direkte via Kommune-TV. 

Mer om Handlingsprogram og budsjett