Les hele kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsprogram:

Formannskapets innstilling: Protokoll 22.11.21

Kommunestyret behandler saken i kommunestyremøtet  8. desember 2021 kl. 15:00. Møtet sendes direkte via Kommune-TVSe sakslisten for kommunestyremøtet.

Svar på høringen

Før kommunestyrets behandling kan du komme med dine innspill og merknader. Send disse snarest og innen fristen 8. desember 2021 kl. 12:00.

Svar på høringen sendes enklest via vår høringsportal. I høringsportalen velger du saken «Budsjett 2022 og handlingsprogram».

Gå til høringsportalen ➔ 

Det er også mulig å sende høringssvar per e-post eller brev. Svaret må da merkes med «Innspill til budsjett 2022. Sak: 2021/16177» og kan sendes til:

  • E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
  • Brev: Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller leveres til servicetorget på Rælingen rådhus, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby.

Les mer om Handlingsprogram og budsjett.