Alle ansatte som fremover skal jobbe hjemmefra skal gjøre nettopp det. Arbeidet skal utføres i eget hjem, ikke på hytta eller andre steder

Årsakene til dette er flere;

  • Det kan bli behov for å møte på jobb på kort varsel
  • Helsevesenet i mange hyttekommuner har få fastboende og dermed lavere kapasitet på helsetjenestene
  • Ved å forflytte seg kan dette bidra til smitte fra lokalsamfunn til lokalsamfunn

Dette er i tråd med regjeringens oppdaterte føringer. (Publisert per 14. mars 2020)