•  Hvordan blir skolen?   
 • Barneskole og utearealer for inntil 750 elever (1.- 7. trinn)
 • FINE-avdeling for 20 elever med spesielle behov (1.-10. trinn)
 • Flerbrukshall med en spilleflate og tribune langs den ene langsiden.
 • Brønnpark og felles varmesentral for skolen og eksisterende bygg i området (Rælingen rådhus, Rælingen videregående skole og Bjørnholthagan 2)
 • Breeam-Nor sertifisering
 • nZEB – nesten null-utslippsbygg
 • Utslippsfri byggeplasshttps://www.hent.no/nfs/
 • Uteklasserom på taket
 • Vedtak: Kommunestyret i 2020. 
 • Trafikksikkerhet/klimavennlig ferdsel: Tilrettelegges for adkomst for myke trafikanter langs østsiden av adkomstveien samt fra drop-off til forplassen. Elever kan gå/sykle fra gangbro i syd, eller gangveisystem fra sentrum. (Reguleringsplan 10.08.2018)
 • Størrelse: 11.000 m2
 • Arkitekter: HRTB
 • Entreprenør: HENT
 • Landskapsarkitekt: Bar Bakke
 • Kvaliteter/Miljø: Miljøvennlig grønt bygg, utslippsfri byggeplass, flerbrukshall (under bakken), uteklasserom på taket, trepanel utvendig. 
 • Ferdig: 2022
 • Dagens Fjerdingby skole i Haugervegen vil bli revet. Det er ikke vedtatt hva tomten skal brukes til.

 

Bilder fra Fjerdingby sentrum tatt med drone 17. juni 2021.

Befaring ny Fjerdingby skole i mai 2021

Ny skole i Fjerdingby krets - Rælingen kommune 

Fjerdingby sentrum - Rælingen kommune