Kommunen håndterer saken slik den står nå og planlegger for videre oppfølging i tråd med når informasjon frigis fra politiet. Politiet har opplyst om at det ikke er grunn til å være redde verken for nærmiljøet i Rælingen eller i Lørenskog, sier Grøtte.