Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjonen

Helsestasjonen er et helsetilbud for deg som er gravid eller for barn mellom 0-5 år og deres foreldre.

Generelt

 

Informasjon nå i koronatider:

Både jordmor og helsesykepleier er som normalt tilgjengelige på telefon nr 63 83 52 60.

Hvis du/dere er usikker på om du kan være smittebærer ring oss på 63 83 52 60 

Ansvar: Denne tjenesten er en del av Avdeling forebyggende helsetjenester som er en del av Enhet familie og helse.

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barnet fra fødsel til skolealder. På helsestasjonen møter du helsesykepleier, helsestasjonslege og jordmor og får tilbud om:

  • Svangerskaps- og barselomsorg, blant annet tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Helsestasjonen vil også gi råd eller tilby kurs om foreldrerollen og om samliv. Du kan få prevensjonsveiledning og rekvirering av prevensjonsmiddel.
  • Helseundersøkelser og vaksinasjon for barn fra de er nyfødte til de når skolealder.
  • Hvis du har barn med spesielle behov eller som er kronisk syke eller funksjonshemmede, vil helsestasjonen samarbeide med annet helsepersonell for at barnet skal få det rette tilbudet.
  • Hjelp til god psykisk helse og forebygging av psykiske vansker.
Helsestasjonen har et spesielt ansvar for å følge med på barn og familier i potensielt vanskelige livssituasjoner og vil sørge for hjelp og oppfølging både til barn og deres foreldre.
 
Merk: Fra og med 15. august 2022 har Rælingen kommune en helsetasjon. Se adresse nedenfor.
 

Kontaktinformasjon:

Rælingen helsestasjon, telefon: 63 83 52 60 . Telefontid er kl. 0800-11.00 og 13.00-14.00. Minner også om at du kan kontakte oss via Helsenorge.no.

Besøksadresse: Ravinen, Inngang baksiden, Øvre Rælingsveg 203, 2008 Fjerdingby

Åpningstid for helsestasjonen er:

Kl. 08.00 - 15.30. Stengt i lunsjpausen kl. 11.30-12.00.

Åpent hus tirsdager: kl. 12.00-13.30. 

Helsestasjonsdager: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i like uker.

Helsestasjonen kan også kontaktes på e-post: helsestasjonen@ralingen.kommune.no

All post fra helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog, jordmor, fysioterapeut og reisevaksine sendes ut digitalt. Dvs at de som er oppgitt som barns/unges foresatte til helsestasjonen/skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse, eller på Altinn. Dersom det er en foresatt som ikke skal ha innkalling/informasjon om timer, må helsestasjonen må ha skriftlig dokumentasjon på avtale eller dom som begrenser retten til informasjon.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Smittevernloven § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsepersonelloven
Smittevernloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Tjenesten oppdatert: 06.09.2022 12:12