Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom. Helsestasjonen har taushetsplikt og du trenger ikke bestille time.

Generelt

Helsestasjon for ungdom (HFU) er åpen onsdager fra kl. 12.00-18.00 i Ravinen i Øvre Rælingsveg 203, 2. etasje. Benytt inngang på baksiden, første dør til venstre. Det er drop-in eller timebestilling på sms, telefon: 481 67 546. Se mer om HFU nedenfor. 

Helsestasjon for ungdom i Rælingen på Instagram 

Ansvar: Tjenesten er en del av Avdeling forebyggende helsetjenester i  Enhet for familie og helse       

  Kondomer  innpakket     Helsestasjon for ungdom     Hender som hjerte  to personer     Helsestasjon for ungdom ved rådhuset

  

Beskrivelse

Åpningstider er onsdager kl. 12.00 til 18.00.  

Helsestasjon for ungdom (HFU) er åpen hver onsdag fra 12.00- 18.00. HFU er bemannet med helsesykepleier og lege. Vi samarbeider også med psykolog og jordmor. HFU er åpent både for drop- in og timebestilling.

Ved behov for å bestille time eller ved behov for kontakt utover åpningstid ring direkte til HFU telefon på 481 67 546.

 

Merk: Ny adresse fra 31. august 2022, se nedenfor.

Helsestasjon for ungdom, Rælingen helsestasjon, Ravinen, inngang baksiden, Øvre Rælingsveg 203, 2008 Fjerdingby. 

 

Hos oss kan du søke råd, hjelp og veiledning om blant annet:

 • Kropp og helse
 • Pubertet
 • Seksuell orientering og kjønssidentitet
 • sex og samliv
 • prevensjon
 • graviditet
 • seksuelt overførbare infeksjoner (SOI
 • problemer med venner eller familie 
 • vanskelige tanker
 • følelser og bekymringer
 • ... og andre ting du lurer eller tenker på
 
Du kan også kontakte helsestasjonen hvis du har en venn som trenger hjelp eller veiledning. 
 
 
 

Målgruppe

Ungdom og unge voksne  fra 13-23 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Lover

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge og i Rælingen tilbys dette til aldersgruppen 13 - 23 år. For mer informasjon, se spesielt §§ 2-1 og 2-3 i forskriften nedenfor.

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontakt

Helsestasjon for ungdom har telefonnummer 481 67 546.

Tjenesten oppdatert: 31.08.2022 10:47