Kommuneoverlegen gir medisinskfaglig rådgivning og har ansvar for smittevern. Kommuneoverlegen inngår i kommunens beredskap. Helseadministrasjonen følger opp miljørettet helsevern, jfr forskrift om miljørettet helsevern i kommunen og veileder om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. 

Ønsker du å klage på helse- og omsorgstjenester?  Se Klage på helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege Magnus Jonsbu.

Trenger du vaksine før reise?

Les mer om reisevaksinering.