Helse- og omsorgsplan 2015-2026 har et langsiktig og overordnet perspektiv og skal sikre at kommunen oppfyller sin plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven, slik at kommunen er forberedt til å gi innbyggerne det tjenestetilbudet det til enhver tid er behov for. Det er utarbeidet mål og strategier for planperioden og rådmannens prioriterte tiltak første 4-årsperiode er beskrevet.

 

Helse- og omsorgsplan 2015-2026

 

Det ble for første gang i 2016 utarbeidet en samlet tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd i Rælingen kommune. Rapporten skal være en del av rådmannens betryggende kontroll og en årlig oppfølging av Helse- og omsorgsplan 2015-2026.

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2015-2026