Dette får du med en digital postkasse:
• Du får post digitalt på en sikker måte. Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal du kunne motta viktige brev fra det offentlige digitalt, må du ha digital postkasse.

• Du får post fra det offentlige på ett sted. Med digital postkasse får du samlet post fra det offentlige sikkert på ett sted. Du kan lagre posten så lenge du ønsker. Det er gratis å opprette og bruke postkassen.

• Du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å spare miljøet.

Hva skjer om du ikke skaffer deg digital postkasse?
Uten en digital postkasse vil du måtte logge inn på ulike etaters nettsider og løsninger for å lese viktige brev digitalt, eller du vil motta brev på papir. Du vil få brev i Altinn om du ikke har digital postkasse fra e-Boks eller Digipost. Og hvis brevet ikke blir åpnet i Altinn innen to dager vil du automatisk få det på papir.