Hva må jeg huske på?

Vi ber om at du regelmessig klipper hekker, busker, trær og annen vegetasjon rundt din eiendom slik at de ikke hindrer sikt eller er til hinder.

  • Klipp hekk og busker slik at de ikke vokser utover eiendomsgrensen
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjon ikke være høyere enn 50 cm
  • Fotgjengere og syklister må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, vegnavnskilt eller veilys
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og brøytebiler må ikke bli hindret av vegetasjon
  • Greiner fra trær må henge minst 3 meter over fortau eller gang- og sykkelveg
  • Greiner fra trær må henge minst 5 meter over veibanen og skal ikke vokse inn i veilys eller ledninger som henger i lufta
  • Du må rydde opp etter at du har klippet hekken samt greiner som knekker og faller ned

Du kan lese mer på vegvesen.no

Hva skjer hvis jeg ikke klipper trafikkfarlig vegetasjon?

Hvis trafikkfarlig vegetasjon langs vei ikke er klippet, kan grunneier få brev fra kommunen med beskjed om å utføre nødvendig klipping. Dersom vegetasjonen fortsatt ikke blir klippet så kan kommunen utføre nødvendig klipping. Det vil da stort sett bli gjennomført med grovt maskinelt utstyr.

veienmin.no

Bruk veienmin.no til å  melde fra til kommunen hvis du ser vegetasjon som hindrer sikt. https://www.veienmin.no