Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Marita Sexe Kristensen, Telefon 63 83 54 52 / Mobil : 98 90 86 97

E-post: marita.sexe.kristensen@ralingen.kommune.no

Besøksadresse: Haugervegen 21, 2008 Fjerdingby