Hardhet er et mål for vannets innhold av salter,, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Regnvann og overflatevann inneholder forholdsvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann. Grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes derimot som hardt vann.

Vann kum hardhet på vannet foto colorbox.jpg

Innhold av kalsium måles ofte i hardhetsgraden, dho. Skalaen går fra 0 til 30, hvor 30 er hardt. En grad tilsvarer et innhold av 10 mg kalsiumoksid per liter vann.

Drikkevannet i Rælingen produseres fra en overflatekilde, Glomma. Vannet i Rælingen ligger ca. på 2, noe som betyr at vi har bløtt vann i kranene.

Ved flere spørsmål, kontakt oss