Da endringen kom ble det gjort et kommunestyrevedtak på at det skulle flagges med regnbueflagget ved Rælingen rådhus lørdag i Pride Week 2021. Utover dette har kommunestyret ikke tatt stilling til hvordan man skal forholde seg til andre flagg, og har bedt om en utredning fra administrasjonen. Det er kultur- og fritidsenheten som har fått oppdraget med å lage utredningen.

Dette er lovendringen

Endringen som har blitt gjort i Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger er følgende:

«Forbudet i første punktum gjelder ikke i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse.»

Tidligere var det et krav om at bygget måtte være en del av arrangementet for å kunne flagge med andre flagg. Nå er dette ikke lenger et krav. Dette er den opprinnelige formuleringen:

«Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse.»

Har du innspill?

I tråd med kommunens ambisjon om høy grad av innbyggermedvirkning ber vi nå om innspill fra våre innbyggere i denne saken, både privatpersoner, foreninger og råd. Dette er et tema som vekker engasjement og diskusjon, og vi ønsker at alle skal ha muligheten til å bli hørt. Merk at en høring ikke er det samme som en avstemming, så det er ikke nødvendigvis slik at kommunedirektørens innstilling eller kommunestyrets vedtak vil være i tråd med det synspunktet som er mest representert i tilbakemeldingene. I en høring ønsker man å få belyst flest mulig sider av saken, få gode argumenter for de ulike synspunktene og finne ut om det er enkelte aspekter som særlig bør hensyntas. 

Ønsker du å komme med innspill til denne saken?

Send din uttalelse til Rælingen kommune, PB 100, 2025 Fjerdingby eller postmottak@ralingen.kommune.no innen 28.10.2021. Merk brevet/e-posten med «høringsuttalelse sak 2021/15227-1 Lokale regler for flagging i Rælingen kommune». 

Den oppdaterte loven finner du på lovdata.noLov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.

Mer informasjon om endringen i loven finner du på stortinget.noInnstilling om endring i Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.