Her er dokumentene:

Handlingsprogram 2017-2025 - rådmannens forslag - til offentlig ettersyn

 

Formannskapets innstilling

 

Enhets- og prosjektsider 2017

 

Har du innspill?

Har du kommentarer og innspill, send disse til e-post: postmottak@ralingen.kommune.no 

Husk å merke med: Handlingsprogram 2017-2025 offentlig ettersyn

Du kan også levere innspill til: Servicetorget på rådhuset, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby eller sende til: Rælingen kommune, Pb. 100, 2025 Fjerdingby

Frist: Vi må ha ditt innspill innen onsdag 7. desember kl. 12.00.

 

 

Publisert første gang 22.november 2016.