Sammen med Folkehelseinstituttet skal Rælingen og alle de andre kommunene i Viken undersøke hvordan innbyggerne opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor. Dette er en av de største folkehelseundersøkelsene som er gjort i Norge.

Fra Rælingen trekkes det et tilfeldig utvalg innbyggere som får invitasjon til å besvare undersøkelsen. Vi oppfordrer alle som har fått undersøkelsen til å svare. Spørreundersøkelsen sendes ut 8. november 2021 og den kan besvares frem til og med 26. november.

Hvorfor gjennomfører vi undersøkelsen?

Folkehelseundersøkelsen vil gi ny og unik lokal kunnskap om hvordan innbyggerne selv opplever egen livskvalitet, trivsel og helse. Dette trenger fylkeskommunen og kommunene når vi skal planlegge og utvikle gode lokalsamfunn og mer relevante tjenester og tiltak for befolkningen. 

Kunnskap og statistikk fra undersøkelsen vil deles med politikere og ansatte i kommuner, fylkeskommunen og forskere. Frivillige organisasjoner, lag og foreninger vil også kunne nyte godt av funnene.

Derfor bør du delta

For at undersøkelsen skal gi et godt og treffsikkert bilde av hvordan befolkningen har det i alle Vikens 51 kommuner trenger vi at så mange som mulig deltar. Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle som blir invitert til å svare på undersøkelsen. Svarene har betydning for fremtidens livskvalitet og trivsel!

Viken trekker ut fem heldige vinnere blant de som har svart på undersøkelsen. Disse får alle et gavekort på 5000 kroner som takk for hjelpen. Vinnerne vil bli kontaktet av Viken fylkeskommune etter at undersøkelsen er avsluttet.  

Om folkehelseundersøkelsen

  • Det er kun de som får invitasjon fra Folkehelseinstituttet som kan delta i undersøkelsen.
  • Disse blir invitert: Et utvalg personer som er 18 år og eldre og som bor i en av kommunene i Viken. Deltakere blir trukket tilfeldig fra Folkeregisteret. 
  • Deltakerne får invitasjon på e-post og SMS.
  • Det tar om lag 20 minutter å fylle ut skjemaet og du kan bruke mobiltelefon, nettbrett eller PC
  • For å besvare undersøkelsen logger du deg inn med personlig ID, for eksempel BankID eller MinID.
  • Opplysningene som deltakere gir, blir lagret og behandlet i samsvar med gjeldende regler om personvern. Alle opplysninger blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Resultatene blir publiserte på gruppenivå og aldri på individnivå. Det vil ikke være mulig å kjenne igjen enkeltpersoner som har besvart undersøkelsen i statistikk eller forskning.

Les mer om Folkehelseundersøkelsen hos Viken fylkeskommune.