Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn. 

ICDP (International Child Development Program) bygger på 8 tema for godt samspill. Foreldreveiledningsgruppa møtes 1 gang i uka 8 ganger.

Vi starter en foreldregruppe mandag 25.april kl. 20.00 – 21.30, og fortsetter hver mandag (unntatt 16. mai som er helligdag) til og med den 20. juni. Sted: Løvenstad helsestasjon, foreldrekroken.

For mer informasjon om ICDP, se Foreldreveiledning ICDP på kommunens hjemmeside.

 

Kontakt oss for påmelding og om du har spørsmål:

Send e-post eller ring ICDP-koordinator Anita Vorkinslien, e-post:  icdpkoordinator@ralingen.kommune.no eller mobiltlf.: 481 67 635, eller Liisa Pakkanen, e-post: liisa.pakkanen@ralingen.kommune.no eller tlf.: 64 80 24 32.