Hva er et Handlingsprogram?

Handlingsprogrammet synliggjør styringsmål, strategier og utviklingsområder for perioden og prioritering av ressursbruken. Handlingsprogrammet skal inneholde oppfølging av både kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplaner og andre planer. Programmet viser gjennomføring og oppfølging av kommunens satsingsområder, utgjør handlingsdelen i kommuneplanen, og inneholder økonomiplan med årsbudsjett. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Se gjeldende handlingsprogram som nettversjon og PDF. (klikk på lenken)

Handlingsprogram 2022-2025 nettversjon

 

Tidligere tidligere vedtatte handlingsprogrammer finner du som PDF via den samme lenken (se "Menyen" og "Dokumenter").