Se mer om handlingsprogram 2017-2020 under Planer og samfunn. (Her finner du også andre sentrale planer og informasjon om prosjekter som pågår i Rælingen kommune!)