Det er normalt ingen restriksjoner på hagevanning i Rælingen kommune. Innbyggere bør uansett til enhver tid være bevisst på vannforbruket.

Ved behov for eventulle restriksjoner på forbruk av drikkevann, vil det komme melding fra Rælingen kommune. Drikkevannet i Rælingen kommune produseres av NRVA IKS, se også nettsiden for det interkommunale selskapet, nrva.no .

hagevanning.jpg