PLASSERING AV UTSTYR:

Nordby skole: i bøttekott innenfor gymsalen, samme korridir som kjøkkenet

Smestad skole: i bøttekott i samme korridor som garderobene. 

Rud skole: rom i trappehuset ved C-inngangen (under trappa)

Løvenstad skole: i gangen innenfor lageret med gymutstyr

Blystadlia skole: i lærergarderobe i guttegarderoben