PLASSERING AV UTSTYR:

Nordby skole: i bøttekott innenfor gymsalen, samme korridir som kjøkkenet

Smestad skole: i bøttekott i samme korridor som garderobene. NB: vi er gjort oppmerksom på at utleienøkkel ikke går til dette rommet. Ny lås er bestilt!

Rud skole: foreløpig i gang innenfor gymsal, vil bli flyttet til eget rom i trappehuset ved C-inngangen snart

Løvenstad skole: i gangen innenfor lageret med gymutstyr

Blystadlia skole: i lærergarderobe i guttegarderoben