Beslutningen om å innføre gult nivå er tatt av kommunens kriseledelse, etter anbefaling fra kommuneoverlegen.

– Begrunnelsen for å innføre gult nivå er todelt. For det første vil vi begrense smitten av koronaviruset. For det andre er det vel så viktig å begrense antall nærkontakter, fordi flere nå må i karantene ved mistanke om omikron-varianten, forteller kommuneoverlege Magnus Jonsbu.

Ved å innføre gult nivå, er målet at flest mulig barn og unge kan være i barnehager og skoler, selv om tilbudet vil måtte organiseres på annen måte. Tiltaket fører til at barna får færre nærkontakter, og dermed risikerer færre å havne i karantene.

De viktigste tiltakene på gult nivå er:

  • Ingen syke skal møte på skolen eller i barnehagen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak, som gjør at barna har færre nærkontakter

Mer informasjon om gult nivå finnes i Utdanningsdirektoratets veiledere om smittevern i barnehager og skoler.