Mathilde og Mina fra elevrådet er for gamle til å få gå på den nye skolen når den ventes klar i 2022, men ordfører Ståle Grøtte inviterte dem til åpningen av skolen. 

Til stede på markeringen var også rektor ved Fjerdingby skole, leder for byggekomiteen, politikere og ansatte som er involverte i skoleprosjektet. Elevene hadde med flagg, det ble servert gløgg og pepperkaker og rektor hadde for anlednigen laget en sang som ble sunget i felleskap. I selve skrinet ligger det tegninger laget av elever ved Fjerdingby skole og dagens Romerikes Blad. Selve skrinet vil bli plassert under en glassplate på den nye skolen. 

 

Feiret med sang og god stemning

Her kan du se videoklipp fra sang og god stemning ved grunnsteinnedleggingen. (Film: Per Stokkebryn, Romerikes Blad). Tekst ser du nedenfor om du vil synge med.

Liten sang ved grunnstensnedleggelse 09.12.20 for nye Fjerdingby skole.

Melodi: Så går vi rundt om en enebærbusk.

Så går vi rundt om en enebærbusk, enebærbusk, enebærbusk,

Så går vi rundt om en enebærbusk,

Tidlig en onsdag morgen.

Så gjør vi så når vi bygger vår skole, bygger vår skole, bygger vår skole,

Så gjør vi så når vi bygger vår skole,

Tidlig en onsdag morgen.

Så gjør vi så når så glade vi blir, glade vi blir, glade vi blir,

Så gjør vi så når så glade vi blir,

Også en onsdags morgen.

Så går vi rundt om en enebærbusk, og skolen sitt skrin, skolen sitt skrin,

Så går vi rundt om et grunnstensskrin,

Tidlig en onsdags morgen.

I-JA

 

Dagens skole er for liten 

Dagens Fjerdingby skole er for liten til å møte framtidige elevtallsbehov og ikke lenger hensiktsmessig, hverken i forhold til pedagogisk arkitektur
eller bygningstekniske krav.  I tillegg til barneskole og SFO skal den nye skolen også inneholde FINE avdelingen som i dag er lokalisert på Marikollen ungdomsskole. Dermed får også elevene her bedre arealer og muligheter som ivaretar pedagogiske behov. Prognosene for elevtallsvekst viser økte behov på ungdomstrinnet og de arealene som frigjøres vil ungdomsskolen ha behov for de kommende årene.

Skolen med fire plan, herunder en flerbrukshall skal bidra positivt til læring for elever og være til glede og nytte for ansatte og nærmiljø.Nye Fjerdingby skole er nært plassert kommunens nye sentrum som du kan følge på våre hjemmesider og på Facebook.

I lenker nedenfor kan du se mer om hvordan skolen og Fjerdingby sentrum blir. 

På bilder ser vi noen av de som var tilstede: (bakerst fra venstre) byggeleder Per Egil Moseng. prosjektleder Nils, oppvekstkomiteen Halvdan Karlsen, politiker Gro Langdalen, kommunalsjef John Kristoffersen, avdelingsleder Per Hellevik Carlsson, eiendomssjef Terje Dalgård, fra elevrådet Mathilde og Mina, rektor Inger Jorunn Andersen, og byggekomiteen Jan Ole Enlid, foran med spaden ordfører Ståle Grøtte.

Skissene viser: Inngangsparti slik det vli bli på nye Fjerdingby skole og  og 3D modell skisse, skisser for plan 1-4 og plan u med flerbrukshall utarbeidet av HRTB: 

Se mer: Hvordan nye Fjerdingby skole blir. 

Mer om: Fjerdingby sentrum 

Publisert 11.12.2020 og oppdatert 15.12.2020.