Om ettermiddagen onsdag 17. februar 2021 var det grunnstein-nedleggelse for Ravinen i Fjerdingby i Rælingen kommune. Dette markerer at byggestart er i gang og at det nye kommunale bygget for kulturtilbud og helsetjenester kan reise seg. Noen av dem som bidrar til at bygget blir til og som skal bruke bygget når det er ferdig, var invitert til en seremoni. Alle fikk på seg sikkerhetsutstyr og ordfører Ståle Grøtte gravde ned grunnsteinen med gravemaskin på byggeplassen.

Se film fra seremonien: Grunnstein-nedleggelse for Ravinen 

- Det er kanskje et lite skritt for menneskeheten, men det er et stort skritt for Rælingen, sa ordfører Ståle Grøtte da han gravde ned grunnsteinen for Ravinen som blir Rælingen kommunes kombinasjonsbygg for helse og kultur i Fjerdingby sentrum.  Det var flott vintervær, god stemning, taler, musikalsk innslag og lett servering fra Garçon, som skal drive kafeen i bygget når Ravinen er ferdig. – Det er som å bo i en storby med så mange kraner og bygging på et sted, sa leder for byggekomiteen Jan Ole Enlid som gleder seg til Ravinen.

Fjerdingby sentrum vokser

Det er store forventninger til at Ravinen skal bli et flott bygg og en aktiv møteplass midt i Fjerdingby sentrum. Bygget skal stå ferdig i 2022.  Det er også store forventninger til hele kommunens nye sentrum der det parallelt med bygging av Ravinen også bygges boliger og næringslokaler og ny Fjerdingby skole.

 

Kulturtilbud og helsetjenester samles i Ravinen

I tillegg til bibliotek, ungdomsklubb, bandrom og kulturskole, blir det nye, funksjonelle lokaler for tjenester som helsestasjon, barnevern og pedagogisk psykologisk tjeneste i Ravinen. Det vil også være legesenter og fysioterapi i det nye bygget. Ravinen vil tilby tjenester og tilbud for helse og kultur samlet på ett sted og bli en  aktiv møteplass for innbyggere og besøkende i alle aldre.

Minneskrinets innhold

Grunnsteinen eller minneskrinet som skal være en tidskapsel var uten innhold den 17. februar. - Den ble «gravd ned» som en symbolsk handling og så tar vi det opp etter seansen, sa prosjektleder Trond Dahl.  Vi har god tid til å få fylt opp skrinet med diverse saker da selve skrinet skal ligge i gulvet i en ramme med en glassplate over slik at det blir synlig når bygget står ferdig, informerte han.  Det jobbes fremdeles med hva som skal være i minneskrinet og det er kultursjef Rune Thieme som koordinerer dette. Det som så langt er tenkt i skrinet er dagens Romerikes Blad og et munnbind og annet som viser smittevern som har preget barn og unge mye det siste året, fortalte kultursjefen. Andre eksempler er sitater fra barn og unge om hva de tror det nye bygget vil tilføre deres og Rælingens framtid, bilde av byggeplassen og kommunestyrevedtaket og tegninger fra barn. Når vi vet hva skrinet skal inneholde tar prosjektlederen skrin med innhold med til produsenten og så blir alt lagt i skrinet og sveiset igjen. Skrinet graveres med navn og årstall.