Grønn plan er en plan som skal ivareta en samlet forvaltning innenfor område natur, landskap og friluftsliv med utgangspunkt i det grunnlaget som finnes i flere kartlegginger og rapporter i kommunen.

Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret 18. april 2007. Det er ikke planlagt noen revisjon av planen.

Grønn plan 2006-2017 vedtatt 18042007