HEIMEN

Renholdsutstyr til leietaker står i lageret på kjøkkenet. 

NB: Heimen barnehage bruker nå lokalene på dagtid på grunn av plassbehov ifm smittevernbestemmelser. De vasker og steriliserer alltid etter seg før de avslutter for dagen. På ukedager rydder de tilstrekkelig til at faste leietakere kan bruke den største delen av storsalen til aktivitet. Det skal være fri passasje til stollageret. På fredager rydder de lokalet helt slik at det er klart til arrangementer. Noen spor vil det alltid være etter dem, som oppslag på vegger (disse kan tas ned av leietaker hivs de oppleves som veldig generende). Det kan også skje at en leke blir glemt igjen, eller et håndavtrykk på et vindu blir oversett. Vi ber om forståelse for dette. Grendehusene er ikke proffesjonelle, betjente selskapslokaler, og leietaker kan ikke forvente at alt er i perfekt stand. Har man høye krav til standard anbefaler vi å heller leie et betjent selskapslokale. 

 

FJERDINGBY TRIVSELSSENTER

Renholdsutstyr til leietaker står på kjøkkenet, i høyskapet til venstre for kjøleskapet merket "utleie".

 

SMESTAD GRENDEHUS

Renholdsutstyr til leietaker står i skapet under benk helt innerst i kjøkkenet merket "korona-renhold".