Vi ønsker at alle tar hensyn til dette anleggsområdet, og henstiller gående og syklende til å ta andre alternative veier mens arbeidet pågår. Dette for deres og vår sikkerhet.

Når arbeider er ferdig høsten 2016 får vi en sikker vanntilførsel i området, samt en flott gang og sykkelvei. Her kan alle ferdes trykt mellom skoler, barenhager og boliger.