Veier som blir berørt er Elgtråkket og Rådyrvegen.  I krysset ved Harastien må det graves over veien, men  det vil hele tiden være ett kjørefelt åpent.

Arbeidene beregnes å være ferdige til jul.