Gravearbeidene har oppstart i uke 5, de vil pågå gjennom hele vinteren og forventes avsluttet i april 2017.

Fremdriften er væranhengig.

Midlertidig riggplass ved innkjøring til båthavn (se kart).

Arbeidene er omsøkt og godkjent av fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Det kommer nærmere informasjon angående arbeidene til de som blir direkte berørt.

 

Bilde - kart.jpg