Rælingen kommune skal utbedre kapasiteten på avløpsnettet fra Aamodt til renseanlegget i Lillestrøm (NRA IKS). Det skal legges en ny avløpsledning parallelt med den eksisterende avløpsledningen. I siste uke av november er det oppstart for gravearbeidene med blant annet rydding av vegetasjon ved Strandvegen og Torvavegen, se kart. Dette er del 2 av prosjektet. Del 1 ble utført i januar 2016.

 

Gravearbeidene vil pågå gjennom hele vinteren og våren 2017. Midlertidig riggplass for entreprenøren vil være ved innkjøring til båthavn. Arbeidene er omsøkt og godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det kommer nærmere informasjon til beboere som blir direkte berørt.

 

Bilde - kart.jpg