Det er JM (byggeprosjektet på andre siden av veien for Rælingen rådhus) som skal koble seg på vannledning for de syv blokkene som bygges i byggeprosjektet «Utfarten» og arbeidet vil pågå ut november måned 2021.

Du kan lese informasjon om alle godkjente arbeider på vei på denne linken.
 Der står også arbeidsperiode osv.

Graving oversikt og detaljer om gravearbeidet

 

Mer om byggeprosjekter i Fjerdingby sentrum