ROAF vil i perioden uke 35-39 teste innhenting av hageavfall med komprimatorbil i Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen kommune.

Tjenesten vil være gratis og kan sammenlignes med Miljøbilkjøringen som mange kjenner til. Se detaljert ruteplan for når vi stopper i nærheten av deg.

Ruteplan

Bilen kommer hver onsdag i uke 35–39, det vil si onsdag 31. august, 7., 14., 21. og 28. september, til følgende stoppesteder og tider:

Nordby skole
Tomterstien 35
16:15–16:50

Smestad skole
Smestadbråtan 1
17:05–17:40

Esso Express v/Aamodt Senteret
Nedre Rælingsveg 261
17:50–18:25

Sorenskrivervegen ved Lilleborg barnehage
Chr Tomters veg 1, 2005 Rælingen
18:35–19:10

Løvenstadtorget v/Coop
Løvenstadtorget 12
19:20–19:55

Blystadlia v/parkeringsplass ROAF containere
Innkjøring Bjørnefaret 1A/2A
20:05–20:40

Hvordan fungerer tjenesten?

 • Innbyggerne møter opp på angitte stoppesteder i henhold til ruteplan.
 • Makslevering på inntil fire avfallssekker med hageavfall per levering.
 • Innbyggerne må selv tømme hageavfallet i komprimatorbil, og ta med seg emballasjen (avfallssekk e.l) hjem.
 • Sjåføren kan av HMS-hensyn ikke bistå med løfting/tømming.

Hva kan man levere?

Avfallstyper du kan levere:

 • Gress
 • Løv
 • Kvist og greiner (maks lengde på 150 cm)
 • Ugress
 • Planter og blomster

NB! Løse kvister og greiner skal være buntet sammen og kan være maksimalt 150 cm lange. Løv og gress må samles i gjennomsiktige avfallssekker.

Hageavfall er plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder, som egner seg til kompostering.

Avfallstyper som ikke inngår i tjenesten:

 • Innendørs planter
 • Stein, jord, grus og betong
 • Treprodukter (bygningsmaterialer, møbler og lignende)

Større mengder hageavfall?

Hengerlass eller større mengder hageavfall, utover fire avfallssekker, må leveres til ROAFs hageavfallsmottak på Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger. Eventuelt til en av de andre seks gjenvinningsstasjonene. For åpningstider se www.roaf.no

På alle ROAFs gjenvinningsstasjoner får man også kjøpt næringsrik kompost- og plantejord, både løst og i sekker. For ytterligere informasjon og priser, se www.roaf.no